AC kolektörleri

Eviricilerin toplanması ve sigortası için arrayBOX ACI AC dağıtıcısı

Sahada grup eviricilere ait AC kablolarının toplanması ve sigortası için jeneratör bağlantı kutusu.


Çeşitli eviricilerden gelen alternatif akımı toplar ve bunu trafo istasyonuna iletir.

Farklı türde evirici tiplerine uygundur. Tek fazlı ve 3 fazlı tipi mümkün değil. Sistem tasarımınız için özel yapıda olması mümkündür. 

arrayBOX ACI

14 eviricinin toplanması ve sigortası için. Aşırı voltaj koruması opsiyonel.

» Veri sayfası

arrayBOX ACI türleri

Özgün uygulama türleri örn. sigorta otomatları, Fi kaçak akım koruması, Neozed sigorta, yük ayırma şalteri, CAN-Bus bağlantısı, servis prizi.

Biz proje ile ilgili gereksinimleri üretmek için mutluyuz.

  

arrayBOX ACI-V01

Sigorta otomatları, yük ayırma şalteri, aşırı voltaj koruması tip2, servis prizi, terminalde evirici bağlantısı, duvar muhafazası 6080.

arrayBOX ACI-V02

Sigorta otomatları, yük ayırma şalteri, aşırı voltaj koruması tip2, terminalde evirici bağlantısı, ayak muhafazası 6080.

arrayBOX ACI-V03

Sigorta otomatları, yük ayırma şalteri, CAN-Bus bağlantısı, aşırı voltaj koruması tip1/2, servis prizi, terminalde evirici bağlantısı, duvar muhafazası 8080.

arrayBOX ACI-V04

Yük ayırıcısı, Neozed sigortalı, sigorta otomatik yok, terminalde evirici bağlantısı, ayak muhafazası 6080.

arrayBOX ACI-V05

Servis prizi, yük ayırıcısı, Fi. kaçak akım koruması, Neozed sigortalı, Fi'de evirici bağlantısı, koruma türü IP54, duvar muhafazası 60106.

arrayBOX ACI-V06

Fi. kaçak akım koruması, Neozed sigortalı, Fi'de evirici bağlantısı, koruma türü IP65, duvar muhafazası 4060.

  

arrayBOX ACI-V07

Devre kesiciler, yük ayırıcı kablo pabuçları, yüksek voltaj koruması tip 1 ve 2, terminalleri bahar invertör bağlantısı, konut 8080, taban veya duvar kabine vasıtaları ile seçilebilir.